אודות עילדב

עילדב השקעות בע"מ, אשר הוקמה בשנת 2007 ע"י רוני שטרנבך, הינה חברת השקעות ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

מטרות החברה הינן להשקיע, במישרין או בעקיפין, בנכסי מטרה, לרבות בדרך של רכישת מניות וזכויות, השקעת כספים ו/או הלוואות ישירות, רכישת אגרות חוב פרטיות וציבוריות, או שילוב של מספר אופנים גם יחד, תוך חתירה לתשואה מרבית על ההון המושקע ויצירת ערך לבעלי מניותיה.

חדשות