top of page
A strong seedling growing in the center
Inside Business
Office Conference
Wall Street
Coins
City Center

עילדב השקעות בע"מ, אשר הוקמה בשנת 2007 ע"י רוני שטרנבך, הינה חברת השקעות ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 


מטרות החברה הינן להשקיע, במישרין או בעקיפין, בנכסי מטרה, לרבות בדרך של רכישת מניות וזכויות, השקעת כספים ו/או הלוואות ישירות, רכישת אגרות חוב פרטיות וציבוריות, או שילוב של מספר אופנים גם יחד, תוך חתירה לתשואה מרבית על ההון המושקע ויצירת ערך לבעלי מניותיה.

עברית: Welcome
Analyzing Graphs

האסטרטגיה

אסטרטגיית ההשקעות של עילדב מתמקדת בחברות בסדר גודל בינוני הטומנות פוטנציאל צמיחה והשבחה, בתחומי התעשיה, המסחר והשירותים ובשלבי התפתחות שונים. עיקר ההתמקדות הינה בחברות בעלות היסטוריה של פעילות בת מספר שנים, בתחומי פעילות מסורתיים, וזאת בהתאם לניסיון הקיים בעילדב ואשר יש לה בהם יתרון יחסי.


עילדב שואפת למעורבות ותמיכה בהשקעותיה, בנייתן, ביסוסן וצמיחתן בשוק בו הן פועלות. תמיכה זו כוללת סיוע בניצול יעיל של המשאבים שהועמדו לרשותו, גיבוש אסטרטגיית צמיחה, פיתוח עסקי של נכס המטרה, וכן מעורבות בגיוסי הון והחלטה על מימוש נכסים או השקעות, וזאת תוך שיתוף פעולה עם הנהלות חברות הפרוטפוליו.


קריטריונים להשקעה


החלטות השקעה מתקבלות על פי מספר רב של קריטריונים המתאימים לענף הפעילות והסביבה העסקית של כל חברת מטרה באופן פרטני, לרבות:

- חברות מובילות בתחומן, בעלות מודל עסקי ומוגדר, אשר מביא לידי ביטוי את היתרונות התחרותיים;

- תזרים מזומנים חיובי;

- צוות ניהולי שהינו שותף עסקי, בעל ניסיון ויכולת להוביל להצלחה;

- מגוון מוצרים ו/או שירותים בעלי פוטנציאל התרחבות לשוק העולמי;

- יכולת לכוון את עסקי חברת המטרה באמצעות החזקה בשיעורים משמעותיים;

- מבנה הון.


ערך מוסף


ההשקעות תתבצענה בחברות שבהן זוהה פוטנציאל להשיא ערך. עילדב שואפת למנף את ניסיונה הרב בהשקעות, את היכרותה עם התעשייה ואת קשריה העסקיים בישראל ובחו"ל, על מנת לסייע לחברות הפורטפוליו בהשגת צמיחה, שיפור רווחיות ויצירת ערך, בין היתר בדרך של:


- הגדרת אסטרטגיה עסקית ברורה;

- שיפור צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות בישראל ובחו"ל;

- התרחבות גלובלית ויצוא;

- מערך ניהול המתוגמל על בסיס ביצועים;

- תמיכה בפעילות פיתוח עסקי;

- ייעול מבנה פיננסי והבטי המס.

עברית: About

הצוות

רוני שטרנבך

יו"ר

מר שטרנבך הינו בעל ניסיון רב במיזוגים, רכישות, השקעות וייעוץ אסטרטגי. 


מר שטרנבך היה שותף-מייסד של IEL ישראל אקוויטי, חברת השקעות פרטיות בישראל. בתקופת כהונתו ב-IEL, מר שטרנבך הוביל את הרכישה של חברות מובילות במשק ישראלי.


לפני כן, היה מר שטרנבך יועץ בכיר בקבוצות

המיזוגים והרכישות של דויטשה בנק ובר-סטרנס בניו יורק. הוא יעץ, בעיקר, ללקוחות בקנה מידה גדול, במגזרי הביטחון, התעופה והחלל והטכנולוגיה, כמו גם לקרנות השקעה פרטיות. במסגרת תפקידו ייעץ בעסקאות בשווי של מעל 50 מיליארד דולר.


מר שטרנבך היה יועץ בכיר בקבוצת המיזוגים והרכישות של בנקר טרסט ו-וולפנזון בניו יורק לפני רכישתם על ידי דויטשה בנק.

מר שטרנבך, הינו רו"ח, בעל תואר שני במנהל עסקים, בהצטיינות, מבית הספר למנהל עסקים וורטון, תואר בניהול נדל"ן ושמאות, ותואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.

עברית: Team

השקעות

Blue one line + margin (002).png

בלו שילד קפיטל

בלו שילד קפיטל, אשר הוקמה בשנת 2020 בלונדון, הינה חברה צומחת למתן הלוואות גישור המגובות בנכסי נדל"ן. לבלו שילד צוות מנוסה המורכב מייזמי נדל"ן ותיקים ובאנשי פיננסים בעלי ניסיון רב.


בהובלת הצוות, שואפת בלו שילד לספק פתרונות מימון גמישים לבעלי נכסים באופן מהיר, יעיל ושקוף.

לוגו חדש עברית.png

מ.ל.ר.ן

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ פועלת בתחום מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B), עם התמחות במגזר הערבי ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת שיקים דחויים המוסבים לטובת החברה הידוע כניכיון שיקים, וכן במתן אשראי כנגד תשלום בממסרים דחויים המובטחים בבטוחות נדל"ן או כלים וציוד הנדסי.

החברה בעלת מוניטין רב אותו צברה לאורך השנים בזכות המקצועיות, הידע והשירות שהעניקה ללקוחותיה מיום הקמתה.

החברה מציעה פתרונות אשראי לעסקים ממגוון תחומים הפועלים בשוק העסקי בישראל. בין לקוחותיה נמנות חברות ועסקים מתחום הבניה ותשתיות, אנרגיה, חקלאות, תחבורה, יבוא ומסחר, טקסטיל, שירותי כח אדם, תעשייה ואחרים.


פעילותה הענפה של החברה בשטח באמצעות זמינות אנשי המכירות המגיעים למשרדי הלקוח מעניקים  חברה ייחודיות מבין מתחריה. ההיכרות עם הפעילות העסקית של לקוחותיה ומתן מענה מקצועי ויצירתי אשר עונה על צרכי הלקוח באופן מהיר ויעיל מעניק ללקוחות רשת בטחון לפעילות העסקית. אופי פעילות החברה מקל על לקוחותיה ומאפשר להם לקבל פתרון יעיל ומהיר בהתאם לצרכים המבוקשים.


מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ בעלת רישיון מאת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

Comsec_Logo_RBG_Full_Color.jpg

קומסק

קומסק אשר הוקמה בשנת 1987, הנה החברה המובילה בישראל לאספקת שירותי יעוץ והפצת מוצרים בתחום הסייבר ואבטחת המידע. לקבוצה מגוון רחב של לקוחות בתחום השירותים, בארץ ובעולם, עליהם נמנים בין היתר תאגידים בנקאיים, חברות היי טק, חברות ביטוח, גופים ציבוריים וממשלתיים.


לקומסק חברות בנות באנגליה ובהולנד, באמצעותן היא פועלת בשווקי מערב אירופה, תוך שימוש בידע ובמתודולוגיה שפותחו על ידי החברה בתחום זה במהלך שנות פעילותה הרבות.


במקביל לאספקת שרותי הייעוץ עוסקת קומסק בהפצה ושיווק של מוצרי אבטחת מידע בישראל, המסופקים לה על ידי יצרני תוכנות וחומרה מובילים.


החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 2000 וחזרה להיות חברה פרטית בשנת 2009 לאחר שנמחקה מהמסחר בבורסה. בחודש ספטמבר 2014, רכשה עילדב את מלוא הבעלות בחברה תמורת 76 מיליון ש"ח. עילדב מכרה את החזקותיה בקומסק בחודש נובמבר 2021 ברווח כולל של כ- 40 מיליון ש"ח.

%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7

פועלים IBI

פועלים אי.בי.אי.- ניהול וחיתום בע"מ

פועלים אי.בי.אי הינה חברה ישראלית הנסחרת בבורסה לניירות ערך של תל אביב, ועוסקת בניהול הנפקות עבור תאגידים המבקשים לגייס הון בשוק ההון בישראל. הכנסותיה נובעות בעיקר מניהול קונסורציום חתמים להנפקות של חברות המציעות ניירות ערך לציבור בישראל על-פי תשקיף וכן מניהול הנפקות פרטיות של חברות למשקיעים מוסדיים.


פועלים אי.בי.אי הינה מובילת שוק בתחומה הודות ליכולתה הייחודית לנהל הנפקות מוצלחות בסביבה המשתנה של שוק ההון בישראל - מהנפקות פרטיות בהיקף משתנה לכמה מההנפקות הגדולות ביותר בשוק המקומי.

91.png

מדטכניקה

מדטכניקה הוקמה בשנת 1958 כחברה פרטית, אשר הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 1988. תחום פעילותה העיקרי והמסורתי של החברה, החל ממועד הקמתה, הינו שיווק, הפצה ומכירה של מכשור וציוד רפואי מגוון.


מדטכניקה מייצגת, באופן בלעדי, מעל 100 יצרנים מובילים מארה"ב, אירופה ויפן. מדטכניקה משווקת את מוצריה לקופות החולות, בתי החולים, המעבדות והמרפאות בישראל. 


במסגרת פעילותה, מדטכניקה מייבאת, משווקת, מפיצה ומוכרת בישראל מכשור וציוד רפואי מגוון, ציוד אופטי וציוד גיאודזי וכן מעניקה שירות למוצרים המשווקים על ידה. מדטכניקה מספקת ללקוחותיה תמיכה בכל שלבי מחזור החיים של מוצריה, עם שירות ותחזוקה 24 שעות ביממה. יתר על כן, מדטכניקה מציעה מגוון רחב של פתרונות מימון ללקוחותיה, ובכך מאפשר להם לעמוד בתקציב ודרישות כספיות.


מדטכניקה עוסקת גם בפיתוח ובייצור של ציוד רפואי, בעיקר באמצעות זרוע הון הסיכון שלה מדטכניקה היי טק. מדטכניקה היי טק משקיעה בעיקר בחברות בתחומי ציוד ומכשור רפואי. מדטכניקה מנצלת את ניסיונה, ידע וקשרים בתחום הרפואי בארץ ובעולם כדי לקדם את חברות הפורטפוליו שלה.


עילדב רכשה את השליטה במדטכניקה בינואר 2008, בתמורה כוללת של כ- 117 מיליון ש"ח. לאחר ביצוע פעולות השבחה ומיקוד אסטרטגי שהצליחה להביא לשיפור התוצאות העסקיות של מדטכניקה, מכרה עילדב את החזקותיה בינואר 2011 ברווח כולל של 104 מיליון ש"ח, המייצג שיעור תשואה פנימית (IRR) של 47%. 

123.png

קו מנחה

קו מנחה הוקמה בשנת 1981, והונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 1991. קו מנחה עוסקת, במישרין ובאמצעות חברות בנות שלה, באספקת נתונים פיננסיים שונים, מידע עסקי וניתוח באמצעות מערכות תוכנה ליישומי אינטרנט. 


החברה מציעה נתונים פיננסים בזמן אמת וכן נתונים היסטוריים בעבור מוסדות, משקיעים מקצועיים ומשתמשים פרטיים. בנוסף מציעה החברה שירותי מידע אחרים לרבות מידע משפטי, מידע מיסויי ומידע בנוגע לרישום מקרקעין. החברה מפעילה את אתר האינטרנט ביזפורטל, אתר פיננסי מקומי מוביל עם מגוון רחב של יישומים ושירותים המכוון בעיקר לקהילה הפיננסית המקומית.


בחודש מרץ 2010, רכשה עילדב כ-25% ממניות קו מנחה בתמורה לכ- 36 מיליון ש"ח. החזקה זו נמכרה בשתי מנות בחודש מרץ 2012 ובחודש דצמבר 2013.  

84.png

פלייט מדיקל

פלייט עוסקת בייצור, פיתוח ושיווק של מכשירי הנשמה.


פלייט מייצרת ומשווקת את מכשירי ההנשמה מסוג Flight-50 ו-Flight-60, שהינם מובילים עולמיים בניידותם, במשקלם הנמוך ובצריכת האנרגיה הנמוכה שלהם. מכשירי הנשמה אלו משמשים בעיקר ביחידות לטיפול נמרץ, טיפול בבית וברפואת חירום. 


לפלייט בסיס התקנות של למעלה מ-15,000 יחידות, רובן בארצות הברית.


בשנת 1996 מדטכניקה השקיעה בפלייט סך של כ- 1 מיליון דולר. בשנת 2009 מוזגה פלייט לתוך שלד בורסאי לפי שווי של 120 מיליון ש"ח. 


פלייט הינה חברה בת של מדטכניקה, ונכללה במכירתה במרס 2011.

13.png

C.D.P פיתוח רפואי

החברה עוסקת בפיתוח תוכנות ומערכות ממוחשבות, המאפשרות איסוף נתונים רפואיים, המתקבלים מציוד הדמיה כגון מצלמות, אולטרסאונד והדמיה בתהודה מגנטית.

החברה הוקמה על ידי מדטכניקה, בשנת 2000 עם מימון של כ- 200 אלפי דולר בהלוואת בעלים. החברה נרכשה באוגוסט 2010 על ידי פיליפס מערכות רפואיות בכ- 15 מיליון דולר.

small_21599.png

פוקרד דיאגנוסטיקס

פוקרד דיאגנוסטיקס הינה חברה לפיתוח טכנולוגיה, שמטרתה לספק פתרון חדשני בזמן אמת, המגיב פחות באבחון מעבדתי ומציע מערכת אוניברסלית ויציבה. הפלטפורמה הטכנולוגית הרחבה של פוקרד עשויה לשמש לטיפול במגוון רחב של יישומים לאבחון רפואי ותעשייתי. היישום הראשון של החברה מתמקד באבחון מעבדתי רפואי.


מאז הקמתה, גייסה החברה למעלה מ- 50 מיליון דולר.


פוקרד היתה חברה בת של מדטכניקה, ונכללה במכירתה במרס 2011.

92.png

קיור לייט מדיקל

קיור לייט פתחה ושיווקה פתרונות לטיפול בבעיות עור אסתטיות ורפואיות. המערכות לריפוי אקנה של החברה משלבות ספקטרום צר בעל הספק גבוה שאינו קוהרנטי עם מערכות אור ממוחשבות ובכך מאפשרות טיפולים רפואיים לא פולשנית יעילים ומהירים. המערכת מנצלת שיטת ניטור באמצעות תמונה, המאפשרת ספירה דיגיטלית וגרפית של התקדמות הטיפול.


החברה נרכשה בינואר 2008 לאחר שהגיעה לחדלות פירעון. בעקבות השבחה מהירה ומוצלחת נמכרה באוקטובר 2008 תמורת פי 3 מההשקעה המקורית.

עברית: Portfolio
Glass Buildings

קשרי משקיעים

עדכונים אחרונים

עברית: News

עילדב תקים חברת בת באנגליה בתחום המימון מגובה נדל"ן

אפריל 25, 2022

סייבר עובר ידיים: האב סקיוריטי רוכשת מעילדב את קומסק תמורת 70 מיליון שקל

ספטמבר 29, 2021

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

עילדב מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 15 בפברואר 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברח' אחד העם 48, תל אביב-יפו.

עברית: Contact
bottom of page